top of page
Search

Sagan á bak við fæðingastofunaÁ síðustu árum hefur fæðingarstöðum á landinu verið að fækka, barnshafandi konur á landsbyggðinni þurfa þess vegna í auknum mæli að koma til Reykjavíkur til þess að fæða börn sín. Árið 1996 var fæðingarheimilinu við Eiríksgötu lokað og síðan þá hafa fæðingar farið fram á sjúkrahúsum og í heimahúsum. Árið 2014 voru Hreiðrið og fæðingadeildin á Landspítalanum sameinuð í Fæðingavaktina. Hreiðrið var ljósmóðurrekin fæðingadeild innan Landspítalans þar sem hraustar konur í eðlilegri meðgöngu gátu valið að fæða börn sín. Með lokun Hreiðursins fækkaði valkostum fæðandi kvenna enn frekar.

Það er mikilvægt fyrir konur að geta valið fæðingarstað sem mætir þörfum þeirra. Hraustar konur í eðlilegri meðgöngu sem búa á höfuðborgarsvæðinu geta í dag valið að fæða börn sín á heimilum sínum, Fæðingastofu Bjarkarinnar eða á fæðingavakt Landspítalans. Konur sem koma utan að landi hafa oft á tíðum ekki val um heimafæðingu þar sem þær eru fjarri heimilum sínum. Þeim stendur nú til boða að velja um fæðingu á Fæðingastofu Bjarkarinnar eða á fæðingarvakt Landspítalans.

Öryggi

Fjölmargar rannsóknir benda til þess að öruggara sé fyrir hraustar konur í eðlilegri meðgöngu að fæða utan hátæknisjúkrahúss, annað hvort á heimilum sínum eða á fæðingarheimilum með aðstoð ljósmóður. Haustið 2014 voru gefnar út nýjar NICE leiðbeiningarnar um meðgöngu og fæðingarhjálp í Bretlandi, en þetta eru leiðbeiningar sem íslensk heilbrigðisyfirvöld hafa löngum stuðst við í mótun barneignaþjónustu hér á landi. Þar er mælt með því að hraustar konur í eðlilegri meðgöngu, sérstaklega þær sem áður hafa fætt barn, fæði heima hjá sér eða á fæðingaheimilum í umsjá ljósmóður frekar en á fæðingadeild á sjúkrahúsi þar sem minni líkur eru á inngripum þar.

Hagkvæmni

Fæðingaþjónusta utan sjúkrahúss sparar dýr sjúkrahúsrými og er því hagkvæm. Á Landspítalnum er nú ein stór fæðingardeild þar sem bæði áhættufæðingar og eðlilegar fæðingar fara fram. Árið 2008 voru 70.6 % allra fæðinga á landinu á Landspítalanum. Fæðingum þar hefur fjölgað undanfarin ár vegna lokunar fæðingarstaða á landsbyggðinni, árið 2015 voru það 75.4 % allra fæðinga skv. fæðingaskráningu Landspítalans.

Þegar fæðingarstöðum er lokað eru konurnar sjaldnast spurðar hvað þær vilji, heldur ráða önnur sjónarmið. Við höfum orðið varar við það í okkar starfi að konur vilja fleiri valkosti, hluti kvenna vill fæða utan sjúkrahúss en vilja þó eða geta ekki af einhverjum ástæðum fætt á heimilum sínum. Með opnun Fæðingastofunnar í Síðumúla 10 eru ljósmæður Bjarkarinnar að koma til móts við þennan hóp.

Samfelld þjónusta

Rannsóknir sýna að samfelld þjónusta ljósmóður í barneignarferlinu styttir legutíma á spítala, fækkar inngripum og bætir útkomu fæðinga auk þess sem ánægja kvenna er meiri.

Konur sem velja að fæða í fæðingastofu Bjarkarinnar fá samfellda þjónusta ljósmóður á meðgöngu, í fæðingu og sængurlegu. Konurnar verða í mæðravernd á sinni heilsugæslustöð í byrjun meðgöngu en sækja þjónustu frá ljósmæðrum Bjarkarinnar frá 32. viku meðgöngu. Konan kemur í 3-5 í mæðraskoðanir í Síðumúla 10 fram að fæðingu, fær aðstoð við fæðingu í fæðingastofunni, dvelur þar fyrstu tímana eftir fæðingu, og fær svo heimaþjónustu í sængurlegu á heimili sínu eða þar sem hún hefur aðsetur ef hún er utan af landi.

Ljósmæður vinna í pörum eða þrjár saman og sinna ákveðnum fjölda kvenna, þannig er tryggt að alltaf sé ljósmóðir sem konan þekkir með henni í fæðingu. Björkin leggur áherslu á samræmd vinnubrögð ljósmæðra sem vinna eftir bestu þekkingu hverju sinni. Björkin mun með opnun fæðingastofunnar stuðla að bættri og fjölbreyttari þjónustu fyrir barnshafandi konur og fjölskyldur þeirra með þarfir þeirra að leiðarljósi.799 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page